AcasăFonduri europene agriculturaS-a lansat versiunea finala a Ghidului Solicitantului pentru Instalarea Tinerilor Fermieri

S-a lansat versiunea finala a Ghidului Solicitantului pentru Instalarea Tinerilor Fermieri

Ministerul Agriculturii a anuntat recent lansarea versiunii finale a Ghidului Solicitantului pentru Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Extrasele prezentate de mai jos sunt din versiunea oficiala a Ghidului Solicitantului, disponibila in format electronic pe site-ul Afir.info.

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  • Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 12.000 – 50.000 SO;
  • Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;
  • Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA;

Un singur reprezentant al unui SRL (asociat unic / asociat majoritar şi administrator) poate primi sprijin prin această sub-măsură.

În cadrul unei familii, doar unul din membri (soţ-soţie) poate să beneficieze de sprijin pentru instalare fie prin intermediul Măsurii 112 – Instalarea tinerilor fermieri, fie prin intermediul submăsurii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. De asemenea, în situaţia preluării exploataţiei de la soţ/soţie nu se acordă punctaj la selecţie pentru preluare integrală. Aceste condiţii vor fi verificate și în cadrul Cererilor de Finanțare depuse prin intermediul unui Grup de Acțiune Locală (GAL), cât şi celor din teritoriul ITI.

Citeste si: Tineri fermieri: 50.000 euro fonduri europene pentru modernizarea unei livezi de prun si cais

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea Cererii de Finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație de maximum 15% a dimensiunii economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate

Precondiții pentru gestionarea eficientă a planului de afaceri:

  1. tânărul fermier (care se instalează) trebuie să îşi stabilească domiciliul3 în UAT-ul în care exploataţia este înregistrată;
  2. în cazul în care tânărul fermier care se instalează, este sau va fi încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă al acestuia (sediul social/punctul de lucru al angajatorului) trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă4 a UAT în care este înregistrată exploataţia;
  3. sediul social al beneficiarului trebuie să fie localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.1, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici;

Dține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 și 50.000 SO (valoare producție standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de finanțare);

Citeste si: Instalarea tinerilor fermieri: 15 sfaturi pentru a obtine finantarea de 50.000 euro

Deține competențe și aptitudini profesionale, îndeplinind cel puțin una dintre condițiile care vor fi dezvoltate în secţiunea dedicată formării profesionale la prezentul Ghid;

Prezintă un Plan de afaceri viabil pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole pentru care solicită sprijin prin intermediul acestei submăsuri;

Beneficiarul îşi va stabili domiciliul, sediul social precum şi locul de muncă – în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)7 în care este înregistrată exploataţia sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la momentul demarării implementării Planului de Afaceri, ca o precondiţie a gestionării eficiente a Planului de Afaceri – în cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite la momentul depunerii cererii de finanțare;

Implementarea (demararea) Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului;

Solicitantul se angajează să devină fermier activ (conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013) în termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării;

Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de Afaceri);

In cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor şi condiţia referitoare la existența platformei de gunoi de grajd nu este îndeplinită la momentul depunerii Cererii de finanțare, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu şi a legislaţiei aplicabile (cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri) sau adaptări ale platformelor deja existente. Se va consulta în acest sens, Anexa 8 la Ghid – „Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole” CBPA aflat în vigoare şi „Calculator – Cod Bune Practici Agricole”. În cazul în care exploataţia deţine amenajări privind gestionarea gunoiului de grajd, conformă cu cerinţele de mediu şi cele aferente Anexei 8 la Ghid, în Planul de Afaceri se va descrie platforma şi conformitatea acesteia cu cerinţele normelor de mediu şi dacă este cazul, se vor atașa documente justificative;

In cazul înființării/ adaptării platformelor de gestionare a gunoiului de grajd se vor respecta: prevederile CBPA în vigoare, precum şi Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – Republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul tinerilor cetățeni români care au locuit în țări membre UE sau în tări terțe UE trebuie să fi avut loc de muncă în domeniul agricol în țări membre UE sau în țări terțe UE pentru cel puțin 3 luni în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare sau să fi absolvit în ultimul an dinaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol: postuniversitar,universitar, preuniversitar.

Sprijinul financiar

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de:

  • 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
  • 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO

Daca apreciati acest articol, va invitam sa dati Like paginii noastre pe Facebook:

Va invitam sa urmariti CultivaProfitabil si pe Google News.

Antonio Zaharia
Antonio Zaharia
Pasionat de agricultura si mai ales de consecventa fermierilor de lucra si de a pune pe masa hrana, chiar si in cele mai dificile conditii. Documentam articolele noastre cu agricultori, pomicultori si chiar cu oameni de stiinta din cadrul facultatilor de Agronomie.
Articole recomandate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Recomandari pentru tine