AcasăFonduri europene agriculturaGhidul Solicitantului masura 6.3: 15.000 euro pentru ferme mici

Ghidul Solicitantului masura 6.3: 15.000 euro pentru ferme mici

Masura 6.3 – sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici urmeaza sa fie lansata si in acest an, prin urmare Ministerul Agriculturii a publicat versiunea consultativa a ghidului solicitantului. Va oferm in cadrul acestui articol principalele aspecte care tin de accesarea fondurilor europene pentru fermele mici.

Măsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” are ca scop: îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole de mici dimensiuni; creşterea orientării către piaţă şi a veniturilor exploataţiilor agricole de mici dimensiuni.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri.

Masura 6.3 – cine poate accesa sprijinul de 15.000 euro

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

să fie persoane juridice române;

să acţioneze în nume propriu;

să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;

să aibă studii minime de 8 clase;

să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: persoană fizică înregistrată şi autorizată ori societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1).

Să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;

Să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.

este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor2 – ANSVSA, ANZ, precum şi la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant: în nume propriu (persoană fizică) sau sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

Masura 6.3 – conditii de eligibilitate a proiectului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici:

să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producție standard) – fermă mică.

Să fi înregistrat exploataţia agricolă, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.

Să prezinte un Plan de afaceri

să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură din PNDR 2014-2020; o exploataţie agricolă poate primi sprijin o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură;

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului;

înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri);

In cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd:

fie prin realizarea unei platforme individuale cu depozitare permanentă, caz în care cerința va fi verificată la momentul finalizării implementării Planului de afaceri, respectiv înainte de acordarea tranșei a doua:

fie prin realizarea unei platforme individuale cu depozitare temporară și încheierea unui contract cu un deținător al unei amenajări pentru gestionarea gunoiului de grajd, autorizată conform normelor de mediu pentru preluare de gunoi de grajd de la terți.

Să aibă stabilit domiciliul și sediul social în UAT în care este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie în acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia pentru care se solicită sprijinul financiar nerambursabil. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare.

Daca apreciati acest articol, va invitam sa dati Like paginii noastre pe Facebook:

Va invitam sa urmariti CultivaProfitabil si pe Google News.

Antonio Zaharia
Antonio Zaharia
Pasionat de agricultura si mai ales de consecventa fermierilor de lucra si de a pune pe masa hrana, chiar si in cele mai dificile conditii. Documentam articolele noastre cu agricultori, pomicultori si chiar cu oameni de stiinta din cadrul facultatilor de Agronomie.
Articole recomandate

4 COMENTARII

  1. buna ziua, doresc o comunicare mai detaliata pentru intocmirea documentelor de proiect si consiliere la masura 6.3 pentru apicultura la telefon 0773785114

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Recomandari pentru tine