Categorii
Fonduri europene agricultura

Dezvoltare ferme mici 15.000 euro: Ghidul solicitantului masura 6.3

Fermierii au la dispozitie varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru masura 6.3, prin care pot obtine finantari nerambursabile de 15.000 de euro prin PNDR 2020.

Alocare este de aproximativ 46 de milioane de euro pentru aceasta sesiune. Sesiunea de depunere va incepe la 22 iulie.

PRAGUL MINIM de selecție al proiectelor aferente sM 6.3 (inclusiv pentru Aria de aplicabilitate teritoriul ITI Delta Dunării) este de 15 puncte.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

 • 85 de puncte (22.07 – 31.08.2019)
 • 80 de puncte (01.09 – 30.09.2019)
 • 75 de puncte (01.10 – 31.10.2019)
 • 70 de puncte (01.11 – 30.11.2019)
 • 15 de puncte (01.12 – 31.12.2019)

Micii fermieri pot primi prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” finanțare nerambursabilă în procent de 100% în valoare de 15.000 euro. Această sumă de bani se acordă în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în momentul în care finalizează obiectivele propuse printr-un plan de afaceri.

Cheltuielile propuse prin Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii, precum cel pentru sectorul pomicol, sau cel privind potenţialul agricol, precum şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile atâta timp cât susțin obiectivele propuse pentru dezvoltarea fermei.

Submăsura 6.3 din PNDR 2020 a beneficiat de o atenție foarte mare din partea solicitanților de fonduri, fiind una dintre cele mai accesate. Până în acest moment, AFIR a finanțat efectiv 26.859 de ferme mici, în valoare de peste 203 milioane euro din care 2.209 proiecte, în valoare de peste 33 de milioane de euro, vizează zona montană.

Dezvoltare ferme mici – cine poate beneficia de finantare

În cazul dezvoltării fermelor mici, principiul finanţării nerambursabile este transformarea structurală şi deschiderea spre piaţă a fermelor mici cu potenţial de a deveni întreprinderi agricole viabile, precum şi de a creşte capacitatea de a identifica noi oportunităţi de valorificare a producţiei acestora.

Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii minime de 8 clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare: persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/
  2008,: ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; ca întreprindere familială;
 • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, reprezentată prin:
 • asociat unic care are şi calitatea de administrator al societăţii; asociat majoritar care are și calitatea de administrator al societăţii. În cazul persoanei juridice cu acţionariat multiplu, asociatul majoritar trebuie să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate3a Deciziei de finanțare.
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare, în orice etapă de derulare a proiectului.

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O.
 • este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor – ANSVSA, ANZ, sau la Primărie în Registrul agricol, de către solicitant: – în nume propriu (persoană fizică) sau – sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3.

Conditii de eligibilitate a proiectului

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 6.3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să se încadreze în categoria microîntreprinderilor și întreprinderilor mici
 • să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 – 11.999 € S.O. (valoare producție standard) – fermă mică.
 • să fi înregistrat exploataţia agricolă, conform prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului.
 • să prezinte un Plan de afaceri
 • să nu fi beneficiat de sprijin anterior prin această submăsură din PNDR 2014-2020; o exploataţie agricolă poate primi sprijin o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această submăsură;
 • implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a sprijinului;
 • înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri);
 • în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în mod obligatoriu modalitatea de depozitare și gestionare a gunoiului de grajd

Pentru exploatații viticole

In cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploataţiile de viţă de vie pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul MADR nr. 1205/2018, prevăzute în Anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului.

Pentru exploatații pomicole

In cazul plantaţiilor pomicole existente sau vizate pentru înfiinţare/ reconversie, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa la Cadrul Național de Implementare aferentă Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând culturile din sectorul pomicol în sere și solarii (inclusiv tunele joase) şi pepinierele, acestea putând fi înființate pe întreg teritoriul naţional.

Plățile făcute de AFIR în conturile micilor fermieri, până în acest moment, au depășit 154 de milioane de euro.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 100%.

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de finanțare; 25% din cuantumul sprijinului se va acorda în funcţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de afaceri, fără a depăși 3/ 5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de finanțare.

DESCARCATI DE AICI VARIANTA FINALA A GHIDULUI SOLICITANTULUI PENTRU MASURA 6.3 – Dezvoltarea fermelor mici.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.