Categorii
Legume si fructe

Cum se obtine certificatul de producator

Certificatul de producator, alaturi de carnetul de comercializare, se pot obtine prin niste pasi simpli. Iata de ce este nevoie.

In primul rand, producatorul va trebui sa faca un drum pana la primarie si sa solicite cele doua acte, respectiv atestatul de producator si carnetul de comercializare. Ele inlocuiesc in prezent certificatul de producator.

Fiecare Primarie de pe teritoriul Romaniei are obligatia sa elibereze aceste doua acte in termen de cinci zile lucratoare de la inregistrarea cererii depuse de fermier. In cazul in care cele doua acte nu pot fi eliberate, din motive obiective, se va motiva aceasta decizie catre producatorul agricol.

Certificat de producator: verificarile facute de Primarie

Dupa ce Primaria a inregistrat cererea producatorului, aceasta trebuie sa realizeze o serie de verificari.

În cadrul primăriei există o persoană desemnată care se ocupă de Registrul Agricol. Aceasta, împreună cu reprezentanții formei asociative înregistrate și recunoscută de către MADR de pe raza comunei în care își desfășoară activitatea fermierul, iar în cazul în care nu există asociații sarcina revine Camerei Agricole sau Direcției Agricole Județene, verifică dacă producătorul deține sau nu teren pe care cultivă legume sau cereale (în funcție de produsele pentru care solicită eliberarea celor două documente) sau dacă deține animale.

Ulterior, în funcție de rezultatul verificărilor, i se eliberează producătorului cele două documente.

Costul eliberarii documentelor: certificatul de producator

De asemenea, primăria centralizează cererile primite de la producători și le transmite Consiliului Județean. Pe baza solicitărilor comunicate de primari, consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti solicită Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională” – S.A. tipărirea necesarului de carnete de producător.

După ce le primește de la consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, primăria eliberează documentele producătorilor, contra cost, stabilirea acestuia fiind în sarcina autorităților locale.

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale și sunt de până la 80 de lei, inclusiv.

Completarea carnetului de comercializare

Primarii eliberează carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol cu respectarea următorului regim de completare a primei file din carnet, care este nedetaşabilă:

a) numele, prenumele titularului atestatului de producător – se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care solicită carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol;

b) domiciliul solicitantului – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;

c) numele, prenumele soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz – se înscriu numele şi prenumele persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în afara titularului atestatului de producător;

d) domiciliul soţ/soţie, rude/afini gradul I, după caz – se completează cu datele privind adresa de domiciliu înscrise în CI/BI;

e) suprafeţele de teren exploatate/cultivate, respectiv efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase, deţinute de titular;

f) produsele pentru care se solicită emiterea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol – se înscriu toate produsele vegetale rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plantaţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau legumele produse de solicitant, după caz. Produsele zootehnice, sericicole, apicole, conservele de fructe şi/sau legume şi/sau sucuri naturale se înscriu în carnetul de comercializare cu respectarea prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările şi completările ulterioare;

g) producţiile estimate a fi destinate comercializării – se înscriu datele declarate de solicitant.

La nivelul fiecărei primării se înfiinţează, se organizează şi se gestionează Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport hârtie şi în format electronic, care cuprinde cel puţin informaţii privind datele de identificare ale producătorului agricol titular al atestatului de producător, precum şi ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în afara titularului atestatului de producător, după caz, produsele gospodăriei/fermei, suprafeţele cultivate, efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de mătase deţinute, producţiile estimate a fi destinate comercializării.

Atestatul de producător reprezintă documentul care confirmă calitatea de producător agricol, persoanei fizice care desfăşoară o activitate economică în sectorul agricol

Atestatul de producător se eliberează pe baza avizului consultativ dat de structurile asociative profesionale/patronale/sindicale care se înregistrează în acest scop la primăriile autorităţilor administraţiei publice locale.

Sursa: Ministerul Agriculturii

Daca apreciati acest articol, va invitam sa dati Like paginii noastre pe Facebook:

Un răspuns la “Cum se obtine certificatul de producator”

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.