Categorii
Stiri APIA

Conditii pentru a lua subventia de 1.000 euro pentru castraveti, ardei gras si vinete

Ministerul Agriculturii a publicat un proiect de lege prin care cultivatorii de castraveti, ardei gras si vinete vor putea accesa o subventie de 1.000 de euro pe an.

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să dețină o suprafață de minimum 1.000 mp, cultivată integral cu una dintre culturile de legume în spații protejate prevăzute în anexa nr.1, verificată potrivit art. 12 alin (1), marcată la loc vizibil, cu o placă-indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția “Program susținere legume în spații protejate -cultura…………., anul ……., beneficiar numărul ….., Direcția pentru Agricultură a Județului ………../Municipiului București”;

b) să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii, prevăzute în anexa nr.1;

c) să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu spațiile protejate și culturile în anul de cerere;

d) să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind valorificarea producției.

Valorificarea producției prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie să se realizeze până la datele menționate în anexa nr.1.

CulturaProductia minimă
obținută / 1000mp(kg) _
Data limită pentru valorificare ____Cuantumul (euro /an)
1. Castraveți 2.000 până la data de 1 mai, inclusiv 1.000
2. Ardei gras 1.000 până la data de 15 mai, inclusiv 1.000
3. Vinete 4.000 până la data de 1 iunie, inclusiv 1.000

Un solicitant poate beneficia de ajutor de minimis pentru maximum două culturi de legume în anul de cerere.

Cine poate beneficia de sprijin

Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderi unice definite la art. 3 lit. b) şi c), denumiți în continuare beneficiari, care exploatează culturile de legume în spații protejate prevăzute în anexa nr.1, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, valabil la data depunerii cererii ;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;

c) producătorilor agricoli persoane juridice.

Acte necesare

După efectuarea verificării prevăzute la alin. (1) în baza ajutoarelor de minimis prevăzute la alin. (2) beneficiarii depun o cerere de înscriere în program prin care solicită înregistrarea în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a legumelor în spații protejate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoțită de următoarele documente:

a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) copie a atestatului de producător;

c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, după caz, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverința în original, care să ateste, conform înscrisurilor din Registrul agricol, suprafața de teren cu spatii protejate utilizată de solicitant, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză;

f) declarație pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

Un răspuns la “Conditii pentru a lua subventia de 1.000 euro pentru castraveti, ardei gras si vinete”

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Pagina data web este protejata cu reCAPTCHA care este in aplicarePolitica confidialitatii si Conditiile de service Google.